2007/Jan/27

Never give out your password or credit card number in an instant message conversation. อยู่ที่ไหนหรือความรักช่วยเข้ามาทักหัวใจกูบ้าง...............ชายแดนคับ says: อยู่ที่ไหนหรือความรักช่วยเข้ามาทักหัวใจกูบ้าง...............ชายแดนคับ says: ไม่ได้ไปไหนเหรอ อยู่ที่ไหนหรือความรักช่วยเข้ามาทักหัวใจกูบ้าง...............ชายแดนคับ says: กินข้าวยัง อยู่ที่ไหนหรือความรักช่วยเข้ามาทักหัวใจกูบ้าง...............ชายแดนคับ says: ไปไปไหนวะ อยู่ที่ไหนหรือความรักช่วยเข้ามาทักหัวใจกูบ้าง...............ชายแดนคับ says: มีเรื่องอยากถาม ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบ .. เด็กวิศวะ (ก็คณะเรามีแต่ผู้ชายนี่หว่า ดูไปดูมา พวกมันก็น่ารักเหมือนกันนะ) says: ดี ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบ .. เด็กวิศวะ (ก็คณะเรามีแต่ผู้ชายนี่หว่า ดูไปดูมา พวกมันก็น่ารักเหมือนกันนะ) says: เล่นเกมเพลิน อยู่ที่ไหนหรือความรักช่วยเข้ามาทักหัวใจกูบ้าง...............ชายแดนคับ says: ไปไหนมา อยู่ที่ไหนหรือความรักช่วยเข้ามาทักหัวใจกูบ้าง...............ชายแดนคับ says: อะไรว่า อยู่ที่ไหนหรือความรักช่วยเข้ามาทักหัวใจกูบ้าง...............ชายแดนคับ says: ออ อยู่ที่ไหนหรือความรักช่วยเข้ามาทักหัวใจกูบ้าง...............ชายแดนคับ says: วันนี้ประมาณตอนเย็นๆๆโทหานาย อยู่ที่ไหนหรือความรักช่วยเข้ามาทักหัวใจกูบ้าง...............ชายแดนคับ says: ทำไมผู้หญิงรับวะ ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบ .. เด็กวิศวะ (ก็คณะเรามีแต่ผู้ชายนี่หว่า ดูไปดูมา พวกมันก็น่ารักเหมือนกันนะ) says: เพื่อนเราเอง อยู่ที่ไหนหรือความรักช่วยเข้ามาทักหัวใจกูบ้าง...............ชายแดนคับ says: แล้วทำไมนายไม่รับวะ อยู่ที่ไหนหรือความรักช่วยเข้ามาทักหัวใจกูบ้าง...............ชายแดนคับ says: แล้วตอนไหนที่โทไปนายจะรับวะ ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบ .. เด็กวิศวะ (ก็คณะเรามีแต่ผู้ชายนี่หว่า ดูไปดูมา พวกมันก็น่ารักเหมือนกันนะ) says: เราให้เบอร์เพื่อนไปเอง นายจะว่าเราก็ว่ามา โทด อยู่ที่ไหนหรือความรักช่วยเข้ามาทักหัวใจกูบ้าง...............ชายแดนคับ says: อืม อยู่ที่ไหนหรือความรักช่วยเข้ามาทักหัวใจกูบ้าง...............ชายแดนคับ says: ไม่เป็นไรหรอก ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบ .. เด็กวิศวะ (ก็คณะเรามีแต่ผู้ชายนี่หว่า ดูไปดูมา พวกมันก็น่ารักเหมือนกันนะ) says: นายโกดปะเนี้ย อยู่ที่ไหนหรือความรักช่วยเข้ามาทักหัวใจกูบ้าง...............ชายแดนคับ says: สงใสสรรค์ไม่อยากไห้เรารู้จักกัน ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบ .. เด็กวิศวะ (ก็คณะเรามีแต่ผู้ชายนี่หว่า ดูไปดูมา พวกมันก็น่ารักเหมือนกันนะ) says: คุยกะเพื่อนเราได้ ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบ .. เด็กวิศวะ (ก็คณะเรามีแต่ผู้ชายนี่หว่า ดูไปดูมา พวกมันก็น่ารักเหมือนกันนะ) says: เพื่อนสนิดเราเอง อยู่ที่ไหนหรือความรักช่วยเข้ามาทักหัวใจกูบ้าง...............ชายแดนคับ says: ขอบใจมาก ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบ .. เด็กวิศวะ (ก็คณะเรามีแต่ผู้ชายนี่หว่า ดูไปดูมา พวกมันก็น่ารักเหมือนกันนะ) says: เหอๆๆ ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบ .. เด็กวิศวะ (ก็คณะเรามีแต่ผู้ชายนี่หว่า ดูไปดูมา พวกมันก็น่ารักเหมือนกันนะ) says: ซวยละตู อยู่ที่ไหนหรือความรักช่วยเข้ามาทักหัวใจกูบ้าง...............ชายแดนคับ says: ไม่เป็นไร ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบ .. เด็กวิศวะ (ก็คณะเรามีแต่ผู้ชายนี่หว่า ดูไปดูมา พวกมันก็น่ารักเหมือนกันนะ) says: กูละเบื่อ says: คับ กูละเบื่อ says: ถามจิงคับ กูละเบื่อ says: ทำไมถึงไม่อยากไห้เบอร์กูวะ กูละเบื่อ says: เพราะไรวะ ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบ .. เด็กวิศวะ (ก็คณะเรามีแต่ผู้ชายนี่หว่า ดูไปดูมา พวกมันก็น่ารักเหมือนกันนะ) says: ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบ .. เด็กวิศวะ (ก็คณะเรามีแต่ผู้ชายนี่หว่า ดูไปดูมา พวกมันก็น่ารักเหมือนกันนะ) says: นายโกดเราวะ ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบ .. เด็กวิศวะ (ก็คณะเรามีแต่ผู้ชายนี่หว่า ดูไปดูมา พวกมันก็น่ารักเหมือนกันนะ) says: ก็ขอโทดละไง กูละเบื่อ says: ไม่ได้โกรธ กูละเบื่อ says: น้อยใจตัวเองเฉยๆๆ ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบ .. เด็กวิศวะ (ก็คณะเรามีแต่ผู้ชายนี่หว่า ดูไปดูมา พวกมันก็น่ารักเหมือนกันนะ) says: ซะงั้น ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบ .. เด็กวิศวะ (ก็คณะเรามีแต่ผู้ชายนี่หว่า ดูไปดูมา พวกมันก็น่ารักเหมือนกันนะ) says: เราให้เบอร์เพื่อนไป กูละเบื่อ says: ว่าทำมไจะมีเพื่อนไหม่สัก ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบ .. เด็กวิศวะ (ก็คณะเรามีแต่ผู้ชายนี่หว่า ดูไปดูมา พวกมันก็น่ารักเหมือนกันนะ) says: เพราะไว้ใจเพื่อนคนนี้ ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบ .. เด็กวิศวะ (ก็คณะเรามีแต่ผู้ชายนี่หว่า ดูไปดูมา พวกมันก็น่ารักเหมือนกันนะ) says: เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเราเลย กูละเบื่อ says: ทำไมมันลำบากขนานนั้นเลย ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบ .. เด็กวิศวะ (ก็คณะเรามีแต่ผู้ชายนี่หว่า ดูไปดูมา พวกมันก็น่ารักเหมือนกันนะ) says: คิดมาก กูละเบื่อ says: เลยถ้าเราถามเพื่อนนายเพื่อนนาย ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบ .. เด็กวิศวะ (ก็คณะเรามีแต่ผู้ชายนี่หว่า ดูไปดูมา พวกมันก็น่ารักเหมือนกันนะ) says: งง กูละเบื่อ says: จะบอกเหรอ กูละเบื่อ says: รู้แล้ว กูละเบื่อ says: นายจะไห้เราคุยกับเพื่อนสนิทนายไข้ไม กูละเบื่อ says: ไห้เราบอกเพื่อนนายว่าเราเป็นว่างั้น กูละเบื่อ says: เราจะได้ละบายไช่ไม ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบ .. เด็กวิศวะ (ก็คณะเรามีแต่ผู้ชายนี่หว่า ดูไปดูมา พวกมันก็น่ารักเหมือนกันนะ) says: กำ ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบ .. เด็กวิศวะ (ก็คณะเรามีแต่ผู้ชายนี่หว่า ดูไปดูมา พวกมันก็น่ารักเหมือนกันนะ) says: ป่าวๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ กูละเบื่อ says: แล้วแบบไหนไม่เข้าไจ กูละเบื่อ says: สิ่งที่มึงทำลงไป ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบ .. เด็กวิศวะ (ก็คณะเรามีแต่ผู้ชายนี่หว่า ดูไปดูมา พวกมันก็น่ารักเหมือนกันนะ) says: ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบ .. เด็กวิศวะ (ก็คณะเรามีแต่ผู้ชายนี่หว่า ดูไปดูมา พวกมันก็น่ารักเหมือนกันนะ) says: รับรองได้เพื่อนเราจะไม่กวนนาย ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบ .. เด็กวิศวะ (ก็คณะเรามีแต่ผู้ชายนี่หว่า ดูไปดูมา พวกมันก็น่ารักเหมือนกันนะ) says: ถ้าเราบอก ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบ .. เด็กวิศวะ (ก็คณะเรามีแต่ผู้ชายนี่หว่า ดูไปดูมา พวกมันก็น่ารักเหมือนกันนะ) says: คิดไปนู้น กูละเบื่อ says: ไม่เข้าไจ กูละเบื่อ says: อะไรวะ ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบ .. เด็กวิศวะ (ก็คณะเรามีแต่ผู้ชายนี่หว่า ดูไปดูมา พวกมันก็น่ารักเหมือนกันนะ) says: สิ่งที่นายกัวคือกัวเพื่อนเรารู้ว่านายเป็นงั้นดิ กูละเบื่อ says: ไม่ ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบ .. เด็กวิศวะ (ก็คณะเรามีแต่ผู้ชายนี่หว่า ดูไปดูมา พวกมันก็น่ารักเหมือนกันนะ) says: เราไม่เคยคิดจะทำแบบนั้น กูละเบื่อ says: เราอยากคุยกับนาย กูละเบื่อ says: ไม่ไช่เพื่อนนาย กูละเบื่อ says: แต่ถ้านายลำบากก็ไม่เป็นไร ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบ .. เด็กวิศวะ (ก็คณะเรามีแต่ผู้ชายนี่หว่า ดูไปดูมา พวกมันก็น่ารักเหมือนกันนะ) says: คับๆๆๆ ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบ .. เด็กวิศวะ (ก็คณะเรามีแต่ผู้ชายนี่หว่า ดูไปดูมา พวกมันก็น่ารักเหมือนกันนะ) says: โทดจิงๆๆๆๆ กูละเบื่อ says: ไม่เป็นไร

Comment

Comment:

Tweet


- Sinbad -
View full profile